Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/11/15 12:21:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna: „Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych”

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne tendencje w projektowaniu, prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, a także badań mieszanych oraz analizie ilościowo-jakościowej wyników badań. Problemy metodologiczne w naukach pedagogicznych chcemy potraktować bardzo szeroko: pokazując ich kontekst społeczno-kulturowy, ideologiczny, teoretyczne zakorzenienia oraz możliwości zastosowania.

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 34
Pozostało 66 wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 34 / 100
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-11-15 12:21
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość