Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Pozostało 100 wolnych miejsc
III Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna: „Zróżnicowanie podejść metodologicznych w naukach pedagogicznych”

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne tendencje w projektowaniu, prowadzeniu badań ilościowych i jakościowych, a także badań mieszanych oraz analizie ilościowo-jakościowej wyników badań. Problemy metodologiczne w naukach pedagogicznych chcemy potraktować bardzo szeroko: pokazując ich kontekst społeczno-kulturowy, ideologiczny, teoretyczne zakorzenienia oraz możliwości zastosowania.Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl